legisk9

Legis K9 is gespecialiseerd in juridisch advies. Wij adviseren onze cliënten ten aanzien van conflicten met overheidsinstellingen en particuliere organisaties en staan hen als raadsman bij wanneer zij worden opgeroepen om te verschijnen voor tuchtcolleges. Daarnaast adviseren wij onze cliënten ten aanzien van conflicten met (besturen van) verenigingen, civielrechtelijke conflicten en tuchtrechtelijke conflicten.
.
Onze adviseurs treden doorgaans niet zelf op als advocaat. Wel treden zij op als raadsman wanneer vertegenwoordiging per procureur niet is vereist.
Inzake conflicten tussen natuurlijke en/of rechtspersonen kan men Legis K9 verzoeken op te treden als arbiter, conform de bepalingen in het Vierde Boek van het Wetboek van Rechtsvordering. (Artt. 1020 e.v.)

Tot onze overige dienstverlening behoort het vertalen van juridische, financiële en aanverwante documenten van het Nederlands in het Engels (en omgekeerd), alsmede het publiceren van CD-roms op juridisch gebied.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *