Fokkers gazet list

Het bestuur van de Pekingees –en Dwergspanielclub is vanaf het prille begin zeer kritisch geweest over de invoering van het zo langzamerhand beruchte Centraal Fokbeleid en heeft d.m.v. het geven van argumenten zijn zienswijze kenbaar gemaakt aan bestuurders in de kynologie en andere geïnteresseerde kynologen. Uit alle hoeken en gaten van de kynologie kreeg men bijval voor de standpunten, zelfs van oud-bestuurders van de Raad.
Het bestuur schrijft: “Nu met de ledenvergadering van 7 december voor de boeg hebben we er behoefte aan om de balans op te maken. We kunnen niet anders dan constateren dat het bestuur van de Raad op alle fronten ernstig tekort is geschoten met als gevolg dat de Nederlandse kynologie in extreem ernstige problemen is geraakt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *